CeraPlus-ihonsuojalevy oli huomattavasti tehokkaampi ihon terveyden säilyttämisessä Salts-ihonsuojalevyyn** tai Welland Aurum 2 -ihonsuojalevyyn*** verrattuna1

CeraPlus-ihonsuojalevyjen, jotka sisältävät Remois-teknologiaa* osoitettiin vähentävän transepidermaalista veden haihtumista (TEWL) ja ihon ärsytystä verrattuna Salts Harmony Duo -ihonsuojalevyyn ja Welland Aurum 2 -ihonsuojalevyyn.***1

Kun irrotat avannesuojalevyn, mitä muuta irrotat ihosta?

Kun irrotat avanteen ihonsuojalevyn, sen mukana irtoaa myös ihon uloimman kerroksen soluja. Tämän ihovaurion vuoksi kehosta pääsee enemmän kosteutta ympäristöön. Poistuvaa kosteutta kutsutaan transepidermaaliseksi veden haihtumiseksi (TEWL), ja sitä voidaan arvioida laboratoriossa haihtumista mittaavalla työkalulla. Pienempi TEWL-arvo tarkoittaa ehjempää ihoa.1-6

CeraPlus-ihonsuojalevyn on havaittu olevan Salts Harmony Duo -ihonsuojalevyä ja Welland Aurum 2 -ihonsuojalevyä tehokkaampi ihon suojaamisessa liiman poistamisesta aiheutuvilta vaurioilta1

Tutkimuksen tavoitteet

 1. Mittaa ihon eheys avannesuojalevyjen irrottamisen jälkeen.
 2. Vertaa ihon eheyden eroja, kun käytetään erilaisia aineita sisältäviä ihonsuojalevyjä:
  • Hollister CeraPlus -ihonsuojalevy, joka sisältää keramidia
  • Salts Harmony Duo -ihonsuojalevy, joka sisältää Flexifit-tekniikkaa ja aloeta
  • Welland Aurum 2 -ihonsuojalevy, joka sisältää hunajaa


Kosteuden haihtuminen: keramidi vs. aloe

TEWL oli 50 % parempi keramidia sisältävää CeraPlus-ihonsuojalevyä käytettäessä verrattuna Salts Harmony Duo -ihonsuojalevyyn, joka sisälsi Flexifit-tekniikkaa ja aloeta.7


5/12 potilasta, jotka käyttivät aloesuojalevyä, keskeytti iho-ongelmien vuoksi. Yksikään keramidisuojalevyä käyttävistä potilaista ei keskeyttänyt.5


Kosteuden menetys: keramidi vs. manukahunaja

TEWL oli 61 % parempi keramidia sisältävää CeraPlus-ihonsuojalevyä käytettäessä verrattuna hunajaa sisältävään Welland Aurum 2 -ihonsuojalevyyn.7


25 % Welland Aurum 2 -ihonsuojalevyä käyttävistä potilaista keskeytti käytön iho-ongelmien vuoksi.* CeraPlus-ihonsuojalevyä käyttävässä ryhmässä ei tapahtunut keskeytyksiä.7


CeraPlus™ -ihonsuojalevy

Auttaa ylläpitämään ihon terveyttä alusta alkaen.

Keramidia sisältävä koostumus auttaa suojaamaan vaurioilta, kuivuudelta ja kutinalta.

CeraPlus™ -ihonsuojalevystä on saatavilla erilaisia vaihtoehtoja, mukaan lukien yksiosainen, kaksiosainen, tasainen, kupera, pehmeä kupera, pitoreunallinen ja pitoreunaton vaihtoehto.

 

Pyydä ilmaista näytettä

 

ADVOCATE-tutkimus osoitti, kuinka CeraPlus™ -ihonsuojalevy vähentää hoitokuluja ja avannetta ympäröiviä ihokomplikaatioita

Istuvuus + Koostumus on CeraPlus™ -ihonsuojalevyn taustalla vaikuttava inspiraatio

Remois-Logo_50x44

*Remois on Alcare, Co., Ltd:n omistama teknologia.

 

Viitteet:

 1. Persson E, Gustavsson B, Hellstro A, Lappas G, Hulten L. Ostomy patients' perceptions of quality of care. J Adv Nurs. 2005;49(1):51-58.
 2. Gray M, Colwell JC, Doughty D, et al. Peristomal moisture associated skin damage in adults with fecal ostomies: a comprehensive review and consensus. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2013;40(4):389-399.
 3. Coons SJ, Chongpison Y, Wendel CS, Grant M, Krouse RS. Overall quality of life and difficulty paying for ostomy supplies in the Veterans Affairs ostomy-related quality of life study. Med Care. 2007;45(9):891-895.
 4. Nybaek H, Band KD, Norgaar LT, Karlsmark T, Jemec GB. Skin problems in ostomy patients: a case control study of risk factors. Acta Derm Venereol. 2009;89(1):64-67.
 5. Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42.
 6. Grove G. Houser T, Sibbald G. Salvadalena G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179-186. https://doi.org/10.1111/srt.12630
 7. Verrattuna Hollister Ostomy Care -yhtiön keramidia sisältämättömiin ihonsuojalevyihin 40,5 prosentilla hoitoryhmän henkilöistä oli avannetta ympäröivän ihon komplikaatioita verrattuna kontrolliryhmän 55,4 prosenttiin, p = 0,069. (Ei tilastollisesti merkitsevää.)