COVID-19 Hub

Ostomy Support

A helping hand during the COVID-19 pandemic.

In these uncertain times, it’s only natural for your patients to worry about the impact of COVID-19. Perhaps they’re worried about where to get support. Or they may be concerned about what this period means for their usual routine.

We’re here to help. On this dedicated page, you’ll find lots of information you can use to keep your patients feeling safe, reassured, and ready for the future.

Ostomy Consumer

Ostomy Products

Hollister Incorporated vill försäkra dig om att vår möjlighet att tillhandahålla produkter för stomivård och inkontinensvård är opåverkad av pandemin med coronavirus (COVID-19).

Läs mer
Ostomy HCP

Sjukvårds-personal

Utbildningskällor för sjukvårdspersonal som behöver ge patienter stöd under denna stressiga period.

Läs mer

Information om produktleverans vid covid-19

Just nu, baserat på aktuell information, förväntar vi oss inte att leveranserna ska påverkas. Därför ber vi alla kunder att fortsätta beställa sin vanliga mängd och inte hamstra.


Stomi- och kontinensprodukter

Vi strävar efter att leverera medicinska produkter av högsta kvalitetet och alla medlemmar i Hollister-teamet arbetar aktivt med att göra skillnad i livet för de personer som använder produkterna.

Se alla produkter