Extra försiktighetsåtgärder för rullstolsburna under covid-19-pandemin

Guiden till att förbli utvilad, inspirerad och optimistisk.

 

Alla måste vara extra försiktiga under covid-19-pandemin. För rullstolsburna kan det finnas ytterligare risker som kräver flera försiktighetsåtgärder. Ett av skälen till detta är att covid-19-virus kan överleva på rullstolens eller hjälpmedlets ytor.

Precis som andra virus sprids covid-19 via droppar som produceras vid hosta och nysningar. Aktuella evidens påvisar att Covid-19 hålls vid liv under timmar till dagar på ytor av olika slags material.

Vilka siffror som än gäller är det säkrast att förutsätta att alla ytor du rör vid kan vara smittsamma och agera enligt detta. Om du använder rullstol eller någon annan assisterande teknik finns det unika försiktighetsåtgärder som du bör överväga.

I den här artikeln diskuterar vi vikten av att hålla händerna rena och presenterar flera källor som kan vara användbara.


Tvätta händerna ofta och noga

Det är ingen hemlighet att man betraktar bra handhygien som ett sätt att inte sprida covid-19. Därför är handtvättningstekniken densamma över hela jorden.

Icahn School of Medicine at Mount Sinai rekommenderar att händerna tvättas ofta med tvål och vatten under minst 20 sekunder, eller med en alkoholbaserad handsprit om det inte finns tvål och vatten till hands.

Om du skjuter fram rullstolen med händerna på däcken är det ändå viktigare att tvätta händerna. Du vidrör allt som har kommit i kontakt med hjulen var femte sekund. Och golvet är en plats där virala droppar samlas, tillsammans med andra otrevliga saker.

Det är lika viktigt att du inte vidrör ansiktet med händerna, eftersom detta är ytterligare ett sätt att överföra virus från smittade ytor till dig själv. Kom ihåg att även om du tvättar händerna ofta kan de ha blivit smittade igen så snart du vidrör en ny yta.

Om du vill bära handskar eller ej är ett personligt val, men kom ihåg att handskarna kan vara smittade på insidan så du måste ändå tvätta händerna när du har tagit av dem.

Om du använder kateter måste du alltid vara noga med att tvätta händerna före och efter kateteriseringen.

Hålla rullstolen ren

Om du använder en manuell rullstol finns det hårda ytor som du ofta rör vid, särskilt hjulens fälgar och däck. Om du använder en elektrisk rullstol eller annan assisterande teknik är joysticken eller kontrollpanelen de mest troliga smittkällorna och måste hållas rena.

Ett sätt att hålla rullstolens hjul rena är att väta två trasor eller barnhandukar med varmt tvålvatten och hålla en i varje hand samtidigt som du roterar hjulen genom rengöringsmaterialet.

Tänk sedan på vilka delar av rullstolen som du och andra oftast rör vid. Skjuthandtag, armstöd, fotstöd, och hjullås behöver alla noggrann rengöring. Därtill hållare eller andra ytor som du får kontakt med när du går i och ur rullstolen.

Var försiktig med blekmedel eftersom det kan reagera med plast som används på vissa rullstolar. Tvål fungerar alltid bra.

Social distansering är ännu viktigare i en rullstol.

Om du sitter i en rullstol är du lägre ner än många människor som står intill dig. Tack vare tyngdkraften löper du högre risk att träffas av droppar från människor som pratar, hostar och nyser. Därför är det viktigt att du praktiserar social distansering för att det ska finnas en rejäl buffert mellan dig och bakterierna.

Hur är det med masker?

En medicinsk N-95-mask ger naturligtvis mer skydd än en tygmask. Men det är stor efterfrågan på medicinska masker. Det finns fördelar med vilken typ av täckande mask som helst för att ge skydd mot lågt flygande droppar. Kom bara ihåg att tvätta dig själv och masken när du har använt den.

Om du har vårdgivare eller hemtjänstleverantörer

Om du är beroende av personlig assistans kan du be vårdgivarna att bära mask och handskar – särskilt om de har varit i kontakt med någon som har visat möjliga symtom på influensa eller covid-19, även om de inte är typiska.

Därtill kan du be alla i vårdpersonalen att alltid tvätta sina händer eller använda handsprit innan de tar i dig. Om de befinner sig i ditt hem ska du vara noga att desinficera alla bänkskivor eller platser som de vidrört med händerna.

Alla är olika

Vi förstår att varje rullstolsburen är unik. Det finns många variabler, från hälsotillstånd till typ av rullstol eller assisterande teknik. Därför är det självklart att detta allmänna råd inte kan tillämpas på alla.

De goda nyheterna för de flesta är att du kan fortsätta leva ditt liv trots covid-19-pandemin om du bara är förnuftig och vidtar försiktighetsåtgärder.

Oroa dig inte för att det tar tid att tvätta händer och rullstol och att människor måste vänta. Din säkerhet är det allra viktigaste.

Sammanfattning av försiktighetsåtgärder
  • Tvätta händernas fram- och baksida minst 20 sekunder
  • Rengör alla ställen där händerna kan ha vidrört rullstolen
  • Om du använder handskar, var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit av dem
  • Be alla i vårdpersonalen att använda mask och att handsprita händerna innan de tar i dig
  • Torka av huvudstödet och baksidan av rullstolen
  • Torka av alla joysticks, kontroller och armstöd
  • Torka av alla ytor på rullstolen som andra kan ha vidrört
  • Ta dig inte i ansiktet efter att ha vidrört hårda ytor
  • Praktisera social distansering där det är möjligt