Hur får jag stomihjälp online under covid-19

 

Eftersom det fortfarande krävs social distansering kanske du behöver hjälp för att må bra, fysiskt och psykiskt. Om du letar efter stöd eller resurser lokalt vet din stomisköterska troligen vad det finns för alternativ i närheten av ditt hem.

Med online-gemenskaper kan du få kontakt med personer som förstår vad det handlar om att leva med stomi. Många tycker att det känns meningsfullt att få kontakt med personer som delar med sig av tips och berättar om egna erfarenheter.

Grupper för stomihjälp, patientorganisationer och forum kan vara ett sätt att få stöd från dem i samma situation.

Välgörenhetsorganisationer och föreningar

Många välgörenhetsorganisationer och föreningar erbjuder stomihjälp Här hittar du några:

Purple Wings Charity
Purple Wings är en skräddarsydd tjänst som vill hjälpa dem som lever med stomi att känna sig trygga.

Crohn's & Colitis UK
Den här välgörenhetsorganisation ger stöd och råd till dem som är påverkade av Krons sjukdom eller ulcerös kolit. Den är störst i sitt slag i Storbritannien och ger information till alla, vänner, anhöriga, sjukvårdpersonal och yrkesfolk.

Övriga organisationer:

 

Du kan söka i NHS-portalen efter stödgrupper i närheten av ditt hem.


Facebook-grupper

Colostomy UK Support
Facebook-gruppen Colostomy UK Support har varit igång sedan 2012. De erbjuder vägledning till personer med stomi, deras anhöriga, vänner och sjukvårdpersonal. Gruppen är privat (runt 8 500 medlemmar) och du måste bli godkänd för att få vara med. När du blivit godkänd kan du dela dina tankar och läsa om andra personers stomiupplevelser. 24-timmars stomihjälp Klicka här för att få veta mer

Colostomy and Stoma Support
Den här stödgruppen delar med sig av erfarenheter från att leva med kolostomi, ileostomi och urostomi. Nya medlemmar som blivit godkända uppmuntras att delta i diskussioner.

The Real Ostomy Support Group
ROSG är en plats för allt som har att göra med stomi. Medlemmar kan be om råd, om gruppadministratörer inte kan hjälpa till försöker de förmedla kontakt med någon som kan. Gruppen beskriver sig så här: "vi finns här för dig som chattkontakt, vän, hjälp, stöd eller så får du bara avreagera dig om du känner för det." Det lönar sig att läsa igenom gruppreglerna innan du gör inlägg. Grafiska bilder är t.ex. bara tillåtet i kommentarsfältet.

Stoma and Ostomy Support Group
Nästan 8 000 medlemmar ger hjälp, råd och moraliskt stöd för dem som lever med stomi och stomirelaterade problem. Ämnena är t.ex. ileostomi, urostomi, kolostomi, J-påse, jejunostomi, nefrostomi, brock, fistlar och stominedläggning. Liksom många grupper är också denna privat. Du ber att få delta och blir godkänd genom att svara på några enkla frågor.

Andra Facebook-grupper:


Forum

Om du inte vill använda sociala media eller hellre går med i en stomigemenskap online utanför profilen är forum ett bra alternativ.

Här finns en lista över några av de mest aktiva forumen/trådarna:


Ytterligare information

Det finns värdefulla riktlinjer och information om stomivård i Hollisters lärcentrum för stomi.