Stomivård hemma – en självhjälpsguide

 

Känn ingen panik om du upplever rodnad, irritation, klåda, obehag eller läckage under barriären på den peristomala huden. Vi finns här för att hjälpa dig.

I den här vägledningen har vi beskrivit några potentiella problem vid stomivård som du själv kan lösa om du måste vara hemma under covid-19-pandemin.

Kom ihåg att sidan bara innehåller allmänna råd som inte ersätter specifika råd som du har fått direkt från vården.

Öm hud

Hudområdet runt stomin kallas för peristomal hud. Även om det bara är ett litet område kan det ha stor påverkan på din livskvalitet och komfort om det inte sköts rätt.

Vissa studier visar att upp till 75 procent av dem som har stomi får problem med den peristomala huden. I många fall kan det leda till smärta, klåda, ömhet, dålig lukt eller allmänt obehag.

Använd gärna Bedömningsguiden för peristomal hud. Där får du hjälp att identifiera vanliga hudproblem, åtgärder och när du bör besöka stomisjuksköterskan eller vårdgivaren.

Dåligt sittande hudbarriär på stomin

Problem med den peristomala huden beror ofta på att hudbarriären inte passar på stomin. Detta kan också leda till att det läcker från stomin under barriären vilket i sin tur irriterar huden.

Stomin kanske blir mindre under de första sex veckorna efter operationen och kan fortsätta att ändra form och storlek. Hudbarriären för stomin måste passa i mötet mellan huden och stomin. Kontrollera att det inte syns någon hud mellan hudbarriären och stomin vilket kan ge läckage.

Vi rekommenderar att du mäter om stomin klipper en öppning i rätt storlek och ser till att den passar bra. Mät stomin tills den inte längre ändras och mät om den om du har problem eller om du går ner eller upp i vikt. Huden skyddas om stomihudbarriären har rätt passform.

Du hittar mer information om produkter mot läckage nedan, eller genom att läsa våra 6 tips för att slippa läckage.

Läckage under hudbarriären

Det kan av många skäl hända att det läcker från stomin under stomihudbarriären. Om du har en hudbarriär som passar bra runt stomin förebygger du läckage och huden skyddas från att irriteras eller skadas av utflödet. Kom ihåg att alltid följa en regelbunden rutin för vård av den peristomala huden.

Behöver du hjälp med tillpassning av produkten? Vi har stegvisa guider för tillpassning av endels påssystem och tvådels påssystem.

Kroppsformer

Om du har hudveck på buken, ärrbildning, svullnad bakom stomin eller bukkonturen på annat sätt förändras kanske inte påssystemet passar. Om du har en bra förslutning runt stomin förebyggs läckage och det blir bekvämare.

Se till att huden är så slät som möjligt när du applicerar produkterna. Om det fortfarande läcker och du får hudirritationer bör du ta kontakt med vården.

Våra produkter är utformade efter kroppen utan att passformen försämras. Du kan ta reda på vilken storlek barriären bör ha genom att mäta stomi och buk med passformsverktyget. Du kan också bläddra genom vårt senaste produktsortiment.

Svullnad bakom/runt stomin

Det kan vara normalt att stomistället svullnar efter operationen. Du måste ändå hålla uppsikt över området. Om du har smärta, illamående, kräkningar, ingen aktivitet från stomin eller betydande temperaturändringar bör du kontakta stomisjuksköterskan eller vården.

Många som lever med stomi kan uppleva något som kallas för parastomalt bråck. Det är en slags ärrbråck som uppstår i bukens yttre lager i närheten av en stomi. En utbuktning formas runt stomin. I de flesta fall orsakar bråck vid stomistället inga allvarliga problem, dock bör du kontakta vården om du har problem med påssystemet eller några biverkningar.

Stomiblödning

Många som lever med en stomi får sällan blödningar men du bör känna till en del olika situationer.

Det vanligaste scenariet är att stomin blöder när du kommit i kontakt med den. Detta kan uppstå under din rutin för rengöring och hygien. I det fallet stoppar blödningen snabbt. Om den inte gör det bör du kontakta en stomisjuksköterska eller sjukvårdpersonal.

Förstoppning i kolostomi

Förstoppning kan uppstå om du har en kolostomi. Detta kan bero på läkemedel, som vissa smärtstillande och antacider. Andra orsaker till förstoppning är en kost med lågt fiberinnehåll och för lite vätskeintag (mer om uttorkning nedan).

Om du upplever förstoppning bör du öka intaget av vätska, frukt och fibrer. Om det inte blir någon förbättring eller du har smärta, illamående eller kräkningar ska du kontakta stomisjuksköterskan eller annan sjukvårdspersonal.

Om du vill veta mer om ytterligare orsaker till förstoppning och vilka livsmedel du ska undvika kan du läsa vår guide till att hantera gaser och förstoppning efter kolostomioperation.

Ileostomi: blockering/obstruktion

Om ileostomin inte fungerar kan det finnas blockering/obstruktion.

Om en ileostomi inte har fungerat under 6 timmar och du har buksmärta och illamående/kräkningar kontaktar du stomisjuksköterskan eller annan sjukvårdspersonal.

Stomi med stort utflöde

Om stomin producerar mer än 2 liter (2 000 ml) per dag anses utflödet vara stort vilket ökar risken för uttorkning och akuta njurproblem.

Utflödet från en ileostomi ska ha konsistens som pasta/gröt och inte vara vattnigt. Om utflödet är vattnigt under mer än 12 timmar bör du undersöka det och kanske överväga kostomläggning. Om utflödet är vattnigt under mer än 24 timmar, måste du bli undersökt av sjukvårdspersonal.

Ett mycket vattnigt utflöde kan bero på:

 • Infektion (du kan bli ombedd att lämna ett prov)
 • Obstruktion
 • Snabbt sluta med vissa läkemedel, t.ex. steroider eller starka smärtstillande
 • Ta vissa läkemedel, t.ex. laxermedel eller magnesium

Du kan läsa mer om stomi med högt utflöde här.

Uttorkning

Om du har en stomi, särskilt en ileostomi, är risken högre för uttorkning. Du bör dricka mycket vatten, såvida du inte har vätskebegränsningar.

Tecken på uttorkning:

 • Känna sig svimfärdig
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Känna sig törstig
 • Torr mun
 • Känna sig trött
 • Muskelkramper/svaghet
 • Minskat/inget urinutflöde
 • Mörkt, koncentrerat urin

Om du behöver återfukta kroppen är det bästa att dricka vatten. Sportdrycker kan hjälpa, liksom speciell vätskeersättning som finns på de flesta apotek. Använd vätskorna tills du får ofärgad eller halmfärgad urin under dagen. Kontakta vården om du fortsätter att uppvisa tecken på uttorkning.

 

Ytterligare råd

Om du letar efter mer vägledning för stomivård finns det mycket användbar information i vårt Lärcentrum för stomivård.

Kom ihåg att vårt lärcentrum bara ger allmänna råd som inte ersätter specifika riktlinjer som du har fått direkt från någon sjukvårdspersonal.

Du kan också använda vår guide till stomigemenskaper online för ytterligare råd om hur du kan få hjälp under coronatider.

Oavsett om du är patient, vårdare eller sjukvårdspersonal kan vi hjälpa dig med alla slags frågor om Hollisters produkter eller tjänster.

Kontakta oss

 

Resurser

 1. Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust guide, endorsed by the Association of Stoma Care Nurses UK (ASCN): https://www.bedfordshirehospitals.nhs.uk/documents/stoma-care-self-help-guide/
 2. Wound Ostomy and Continence Nurses Society: https://www.wocn.org/
 3. Peristomal Skin Assessment Guide for Clinicians: https://psag.wocn.org/