Välbefinnande utan oro

Dagliga sätt att göra livet bättre.

 

Mer lyckade dagar på tre sätt.

När stressnivåerna är höga kan det hjälpa att hålla kontakt och vara informerad. Vår aktuella globala hälsokris innebär att våra vanliga aktiviteter har fått ta paus. Samtidigt som vi alla försöker anpassa oss kan vi fokusera på det som vi kan kontrollera och välja tre vägar till mer lyckade dagar.

Ha ett öppet sinne
Kanske är det bästa just nu att använda televård för att hålla kontakt med vården. För att patienter och sjukvårdspersonal ska vara säkra kanske du måste få konsultation via telefon eller videosamtal istället för ett personligt besök. Ge det en chans!

Lid inte i tysthet.
Det är viktigt att du fortfarande söker hjälp om du inte mår bra, vare sig fysiskt eller emotionellt. Ignorera inte symtomen för att du tror att inget annat än tecken på covid-19 kan vara viktigt. Om du känner att du behöver kontakt med sjukvårdspersonal, vänta inte med att ringa.

Ansvar för att beställa produkter
Som alltid måste du hålla ett öga på dina lager. Bli dock inte frestad att hamstra eftersom det inte behövs. Vi har nog för att fylla dina behov. Om du oroar dig kan du ringa kundservice så finns det någon där som kan hjälpa dig. Vi sitter alla i samma båt så beställ bara det du behöver för att inte hindra andra från att göra samma sak.

 


Dessa självvårdstips får du av Sue Lennon, en respekterad sjuksköterska, terapeut, utbildare och coach med nästan tre decenniers erfarenhet från onkologivård, t.ex. urologi och stomivård. Hon brinner för kommunikationen vård/patient och försöker sätta sig in i "hur det är att vara sjuk" för att kunna ge holistisk vård och framträder ofta på internationella workshops och konferenser.