Hollisters historia

Byggt på arvet från vår grundare


Vårt arv

Hollister Incorporateds rötter går tillbaka till 1921 när den 23-årige entreprenören John Dickinson Schneider startade ett litet tryckeri i Chicago som han kallade JDS Printer Craftsman.

Ända från starten var John Schneiders företagsfilosofi "endast det bästa är gott nog" och företaget blev känt för sina kvalitetsprodukter, förstklassig service och kunnig personal.

Innovation i medicinska produkter

Under årtiondena som följde förflyttades företagets verksamhet från tryckeribranschen till medicinska produkter och man började utveckla högkvalitativa medicinska produkter och tjänster under namnet Hollister. Tidigt på 60-talet framförde en medarbetare som hade en familjemedlem med stomi en idé till John Schneider om att utveckla stomiprodukter. Med dynamiska innovationer och kvalitetsprodukter revolutionerade Hollister Incorporated stomivården och erbjöd välbehövliga lösningar till personer som genomgått en stomioperation. Under åren som följde fortsatte Hollister utöka sitt utbud av medicinska produkter och tjänster till att även innefatta inkontinensvård, sårvård och intensivvård.

Schneiders arv

John Schneider och hans fru, Minnie Schneider, skapade en stark familjekänsla i företaget. De byggde Hollister Incorporated på de oföränderliga principerna Värdighet, Integritet, Service och Förvaltning.

Idag är Hollister Incorporated fortfarande oberoende och personalägt. Med produktions- och distributionsanläggningar på tre kontinenter erbjuds Hollisters produkter globalt men Hollisters anda förblir samma som hos det lilla tryckeriet som startade i Chicago 1921.

John och Minnie Schneiders grundläggande värderingar och principer utgör fortfarande grunden och företagets uppdrag är oförändrat: "... att göra livet mer givande ooh värdigt för dem som använder våra produkter och att bistå med bättre produkter och tjänster till sjukvården."