EU Meddelande till Visselblåsare

 

Hollister Incorporated har åtagit sig att bedriva sin verksamhet etiskt och i enlighet med tillämplig lag och branschstandarder. I händelse av en oro för potentiell överträdelse av europeisk lag kan individer - medarbetare (nuvarande och tidigare), potentiella medarbetare, entreprenörer (nuvarande och tidigare), leverantörer (nuvarande och tidigare) och/eller volontärer, praktikanter, studenter - rapportera sådana problem i förtroende och utan rädsla för vedergällning. 

Hollister Helpline kan användas för att rapportera en oro om brott mot EU-lagstiftningen.