* | Hollister FI

Hollister Incorporated, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 Pandemin Läs mer

  • Dina val:
  • IntensivvårdsprodukterIntensivvårdsprodukter

Fekalpåse

Vid diarré och fekal inkontinens. Fästs på huden.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.