Stomivård | Hollister FI

Hollister Incorporated, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 Pandemin Läs mer

Stomi

Engagerade för ett bra liv med stomi


Fokus på individen

Med våra produkter vill vi hjälpa människor att hitta tillbaks till en god livskvalitet  efter stomioperationen.


Länkar till fördjupad läsning och korta videofilmer om stomi för stomiopererade och anhöriga

Vad är en stomi
Vanliga frågor
Ordlista
Information på andra språk

Länkar till vetenskapliga publikationer och organisationer för dig som arbetar med stomi

Kliniska utvärderingar och fallstudier
Tidskrifter
Stomiorganisationer

Informationen som finns här är inte avsedd som medicinsk rådgivning och är inte en ersättning för de råd du får av din personliga läkare eller annan vårdpersonal. Informationen här ska inte användas som hjälp i akuta medicinska situationer. Om du är i en akut medicinsk situation ska du personligen omedelbart söka medicinsk behandling.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.