Rutinvård för stomi – källor för sjukvårdspersonal

 

På Hollister hjälper vi sjukvårdspersonal att ge bästa möjliga stöd till stomipatienter. Inte bara med rätt produkter utan också med rätt utbildningskällor.

Därför har vi skapat en snabbguide för olika stomikällor som du kan använda till patienterna – från daglig vård till teknisk stomihantering. Vi har satt ihop de första tre till dig som du kan dela med patienterna för att göra dem trygga under den här utmanande tiden i deras liv. Den fjärde källan belyser utmaningarna med fistelhantering och innehåller en lista över mål för patient/vård.

Till slut har vi lagt med flera utbildningsguider och videoklipp som patienterna kan läsa eller titta på själva. Vi finns här för att hålla dig och patienterna informerade under den här jobbiga tiden.

Rutinvård av stomi

Klicka på rubriken så visas en snabbguide med olika punkter om grunderna i att leva med stomi, perfekt för patienter som nyligen haft stomioperation.

Där diskuteras hur maximal komfort och effektivitet uppnås för den som använder påssystem. Därefter övergår den till ämnet att vårda den peristomala huden, med några enkla "rätt och fel".

I det tredje kapitlet finns idéer om att upprätta en daglig rutin och undvika potentiella problem innan de uppstår. Det är alltid bra att påminna patienter om hur viktigt det är att hålla kontakt med sjukvårdspersonalen – att alltid våga berätta om sina problem.

Det finns också en ordlista med enkelt språk som förklarar ord och fraser som nya stomipatienter kanske hör ibland. Vi har också lagt till utrymme i slutet där du kan göra anteckningar eller skriva ner tips för varje patient.

Kolostomi, irrigation

Guiden gäller kolostomipatienter som sköljer eller vill veta mer om att skölja. I början förklaras grunderna vid sköljning – särskilt varför vissa patienter kan använda sköljning och andra inte. I PDF-filen betonas vikten av att följa råden från läkare och sjukvårdspersonal.

Den här källan innehåller stegvisa instruktioner om hur du använder sköljningssatsen från Hollister. En sådan källa kan göra att patienter slipper bli stressade av att behöva komma ihåg komplicerade instruktioner.

Till slut har vi lagt in några vanliga frågor. Med hjälp av dem kan du få patienten att slappna av och bli påmind om att det finns resurser för att hjälpa dem med rutinerna.

Ileostomi med stort utflöde

Den här patientguiden använder ett trafikljussystem för att förenkla komplex information om ileostomi med stort utflöde.

Grön, gul och röd färg visar skillnaderna mellan ileostomi med normalt flöde och ileostomi med stort utflöde vilket kräver medicinsk övervakning. Där belyser vi vad varje patient behöver vara försiktig med och eventuella symtom som kan tyda på uttorkning.

Det finns också tydliga råd om mat, dryck och hantering av ileostomi med högt utflöde, liksom av problem som kan uppstå.

Vi har gett patienten en tabell för att registrera stomiutflöde, så att de kan anteckna intag och utflöde. Det innebär att informationen är klar när de behöver prata med dig eller någon annan sjukvårdspersonal.

Fistelhantering

Det kan vara skrämmande för vilken patient som helst att en onormal öppning skapas i kroppen på grund av sjukdom eller kirurgi.

Det är viktigt att du, som sjukvårdspersonal, kan lugna dem så mycket som möjligt med tydlig faktabaserad information, lugnande råd och välunderrättad hantering av situationen.

Vi har tagit fram en guide till fistelhantering för att presentera fakta i form av lättbegripliga rubriker och punktlistor. Språket är tydligt och patientvänligt.

Med den kan du identifiera viktiga mål med fistelhanteringen, steg för steg. Sedan knyts säcken ihop genom att varje mål för fistelhantering matchas med lämplig Hollister-produkt – och information om vad du behöver veta om den.

 

Källor som sjukvårdspersonal kan dela med patienterna

Precis som att lita på sjukvårdspersonalen behöver patienterna själva rätt information så att de kan leva ett oberoende liv. Det gäller vare sig de kommer att bli opererade eller har levt med stomi under flera år.

Du kan hjälpa dem genom att informera om den mängd utbildningskällor som finns på vårt lärcentrum. Väsentliga ämnen beskriver vad en stomi är och vilka typer av stomi det finns. För människor som redan lever med en stomi finns det vägledande artiklar om att förstå produkter och lära sig tömma eller byta en påse. Det finns också aktuell information om att vårda huden.

Nuförtiden vill många människor ha information i videoformat, vilket också gäller våra patienter. Därför har vi inkluderat användbara utbildningsvideoklipp i avsnittet med källor på vår webbplats som svar på många vanliga frågor från stomipatienter. Varje videoklipp är enkelt att följa och aldrig längre än några minuter långt. Ämnena är t.ex. ”vad kan jag äta?” ”mäta en stomi” och ”applicera en endels tömbar påse”.

Alla patienter är självklart unika och vissa vill ha källor där de kan tränga djupare in i ämnen. Därför finns våra Utbildningsguider om stomi . På samma plats finns några blad med vårdtips.

Interaktiva guider är mer och mer populära och här finns en som är utmärkt för att utföra en Bedömning av peristomal hud. Det är bra att ha den till hands om patienterna upplever vanliga komplikationer eller inte vet säkert om de behöver kontakta vården.

Besök regelbundet våra källor för sjukvårdspersonal för att få de senaste riktlinjerna om patienter och stomi.