Vikten av att skydda huden under skyddsutrustning

Den ökade användningen av skyddsmasker kan bidra till hudirritationer eller skador. Hollister Adapt hudskyddsdukar kan skydda huden under en mask1.

Ta reda på hur du skyddar huden under en ansiktsmask.

Den pågående covid-19-pandemin har lett till signifikant ökad användning av skyddsutrustning inom sjukvården vilket kan leda till hudskador och behov av försegling2.

Skyddsutrustning och hudskador

Skyddsutrustning inom sjukvården används för att skapa en barriär mellan personalen och smittsamma ämnen från patienter liksom att minska risken att överföra mikroorganismer från sjukvårdspersonal till patienter. Det finns olika typer av ansiktsmasker eller visir som används av sjukvårdspersonal för att minska risken för överföring. Vissa masker sluter tätt mot ansiktet. (t.ex. N95)3.

Ökad användning av ansiktsmask kan leda till hudirritationer samt skador från fukt, friktion och tryck1.

Varför ska vi oroa oss för detta?

Hudirritationer från en ansiktsmask är mycket obehagligt och ingen ska behöva lida mer än nödvändigt.

Idag vet människor om att de inte ska röra vid ansiktet med händerna för att förebygga att infektionen sprids, så att viruset hindras från att komma i kontakt med slemhinnorna – ögon, näsa, mun.

“Om ansiktet får minsta skråma från skyddsutrustningen är det större risk att man omedvetet rör vid ansiktet för att lätta på källan till irritation4”.

Det är därför det är så viktigt att tvätta händerna. Du kan ändå hjälpa till att skydda huden och förebygga problem.

Hur kan jag skydda huden under masken?

Flera organisationer har gett ut riktlinjer och uttalanden för att hjälpa sjukvårdspersonal att skydda huden så att den inte skadas under skyddsutrustningen. Dessa riktlinjer finns på följande webbplatser:

 • Guidance for Skin Health — Wound Ostomy Continence Nurse Society (WOCN)
 • Prevention and Management of Skin Damage Related to Personal Protective Equipment — Nurses Specializing in Wound Ostomy Continence Canada (NSWOC)
 • Position Paper on Preventing Injury with N95 Masks — NPIAP 
 • Helping prevent facial skin damage beneath personal protective equipment — NHS England and NHS Improvement
 •  

  I riktlinjerna och uttalandena som getts ut av WOCN Society, NSWOC och NPIAP har man identifierat att om ett flytande hudskydd appliceras på huden som är i kontakt med masken kan det förebygga friktionsskador utan att det påverkar maskens passform. Detta anses vara god praxis.

  Hollister Adapt hudskyddande servett

  Hollister Adapt hudskyddande servett är alkoholfri och bildar en skyddsfilm (flytande försegling) på huden. Servetten kan appliceras på frisk hud som kräver skydd (dvs. kinder, näsa, panna, öron)5.

  Här finns steg som visar rätt applicering av en hudskyddsservett6:

  • Tvätta och torka huden noga
  • Öppna förpackningen med hudskyddet och ta ut servetten
  • Applicera direkt på det friska hudområde som ska skyddas
  • Undvik ögon och slemhinnor
  • Vänta tills hudområdet är helt beröringstorrt
  • Applicera skyddsutrustningen enligt produktanvisningarna


  Prioritet är att masken ska passa. I riktlinjerna står det att skyddsservetten inte hindrar maskens förslutning då det inte bildas något extra material på området som skulle kunna påverka förslutningen1.

  Skyddsfilmen kan sitta kvar utan att skada huden. När du behöver ta bort den går det bra med limborttagning. Om barriären förblir på huden är den skyddande och skadar inte. Den fortsätter att fungera som en praktisk barriär som skyddar huden1.

   


  Referenser

  1. https://cdn.ymaws.com/member.wocn.org/resource/resmgr/covid19/Guidance_for_Skin_Health_Upd.pdf
  2. https://cdn.ymaws.com/npiap.com/resource/resmgr/position_statements/Mask_Position_Paper_FINAL_fo.pdf
  3. https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/UnderstandDifferenceInfographic-508.pdf
  4. https://www.jaad.org/article/S0190-9622(20)30391-1/fulltext
  5. Bruksanvisning till Hollister hudskyddande servett
  6. Blad med vårdtips för Hollister hudskyddande servett