Internationella stomivårdskällor | Hollister FI

Information på andra språk


Informationsmaterial från andra länder

Informationen i dessa broschyrer är ungefär densamma som i vårt land. Observera att det kan finnas kulturella skillnader och rådgör alltid med din stomiterapeut om du är tveksam.

Informationen som finns här är inte avsedd som medicinsk rådgivning och är inte en ersättning för de råd du får av din personliga läkare eller annan vårdpersonal. Informationen här ska inte användas som hjälp i akuta medicinska situationer. Om du är i en akut medicinsk situation ska du personligen omedelbart söka medicinsk behandling.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.