Pidätyskyky - organisaatioita

Yhteistyötä virtsarakon sairauksista kärsivien ihmisten hyväksi


Edunvalvontaorganisaatiot

BJN

British Journal of Nursing (BJN) on sairaanhoitajille tarkoitettu potilaiden hoitoa käsittelevä lehti, jota julkaisee MA Healthcare Limited. Asiantunteva, helposti lähestyttävä ja monipuolinen lehti on tärkeää luettavaa niin opiskelijoille kuin asiantuntijoillekin. 

Käy verkkosivuilla

Journal of Urological Nursing

British Association of Urological Nurses (BAUN) osallistuu useiden julkaisujen tuottamiseen edistääkseen urologisia vaivoja hoitavien ammatillista kehitystä ja uralla etenemistä. Esimerkkejä näistä julkaisuista ovat International Journal of Urological nursing, BAUN newsletter ja BAUN urological guidelines.

Käy verkkosivuilla

Nursing Standard

Nursing Standard käsittelee ennennäkemättömän kattavasti johtavia kliinisiä käytäntöjä, ja se sisältää tutkimusartikkeleita, jatkuvaa ammatillista kehittymistä koskevia artikkeleita sekä keskeisimpien hoitotyön kehitysten ja niiden vaikutusten analyyseja.

Käy verkkosivuilla

Nursing Times

Nursing Times -lehdessä ja sen verkkosivuilla nursingtimes.net julkaistaan alkuperäisiä hoitotutkimuksia sekä potilaiden tutkimiseen ja hoitoon liittyviä artikkeleita, jotka on tarkoitettu kaikissa urakehityksen vaiheissa oleville sairaanhoitajille.

Käy verkkosivuilla

Spinal Cord Journal

Spinal Cord on moniammatillinen areena selkäydinsairauksien perustutkimusta, kliinistä ja soveltavaa tutkimusta, psykologiaa ja epidemiologiaa koskevalle keskustelulle.

Käy verkkosivuilla