Käyttöehdot | Hollister FI

COVID-19 pandemian vaikutus toimintaamme Lisätietoja

Käyttöehdot

Käyttö ja sisältö

Nämä yleiset käyttöehdot ("Käyttöehdot") koskevat näille verkkosivuille ("Verkkosivut") siirtymistä ja niiden käyttöä. Lue nämä käyttöohjeet tarkasti. Käyttämällä Verkkosivuja sitoudut näihin Käyttöehtoihin. Jollet hyväksy näitä Käyttöehtoja tai niiden osaa, älä käytä Verkkosivujamme.

Saatamme muuttaa tai päivittää kokonaan tai osittain nämä Käyttöehdot tai tietosuojalausekkeen / safe harbor -lausekkeen julkaisemalla päivitetyn version näillä Verkkosivuilla. Jatkamalla käyttöä hyväksyt nämä päivitetyt Käyttöehdot, joten käy ajoittain tällä sivulla.

Hollister Incorporated, jonka kotipaikka on Illinois ja pääkonttori sijaitsee osoitteessa 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048, USA (kansainvälisiin Hollister- ja Dansac AS -tytäryhtiöihin (suorasta kuluttajamyynnistä vastaavia yksiköitä lukuun ottamatta) viitataan nimellä "Hollister"), omistaa ja hallinnoi näitä Verkkosivuja. Näitä Verkkosivuja saa käyttää ainoastaan Käyttöehtojen mukaisesti ja ainoastaan laillisiin tarkoituksiin. Hollisterin Verkkosivut on laadittu ainoastaan tiedottamiseen. Näiltä Verkkosivuilta saa ladata sisältöä vain muuhun kuin kaupalliseen käyttöön. Näiden Verkkosivujen sisältöä ei saa muuttaa eikä jäljentää ilman Hollisterin nimenomaista kirjallista suostumusta.  
Hollister ei anna lääketieteellisiä neuvoja eikä palveluita. Näillä Verkkosivuilla annetut tiedot eivät korvaa sairaanhoitoa. Jos sinulla on terveyteen liittyvä ongelma tai epäilet, että sinulla on terveyteen liittyvä ongelma, pyydä neuvoja terveydenhoidon ammattilaiselta.

Tietosuoja 

Hyväksyessäsi nämä Käyttöehdot hyväksyt myös tietosuojalausekkeemme -lausekkeemme. Suosittelemme tietosuojalausekkeen lukemista, sillä siinä kerrotaan, miten ja mihin tarkoitukseen keräämme ja käytämme henkilökohtaisia tietojasi, evästeiden käyttö mukaan lukien.

Immateriaaliomaisuus

Ellei toisin ilmoiteta, näiden Verkkosivujen sisältö, kuten työt, kuvat, keskustelut, musiikki, äänet, videot, asiakirjat, piirustukset, kuvitus, logot, valikot, sivut, grafiikka, värit, kaavat, työkalut, fontit, design, kaaviot, ulkoasut, menetelmät, prosessit, toiminnot ja ohjelmisto (eli ”Sisältö”) sekä kyseisen sisällön immateriaalioikeudet ovat Hollisterin omaisuutta. Sisältöä ja sen osia ei saa jäljentää, julkaista, jakaa, esittää, muuttaa, käyttää uuden aineiston luomiseen eikä hyödyntää millään tavalla ilman nimenomaista kirjallista suostumustamme.

Linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille

Verkkosivuilla saattaa olla linkkejä muihin verkkosivuihin, joita Hollister ei omista eikä hallinnoi. Emme ohjaa emmekä valvo kyseisiä kolmansien osapuolten verkkosivuja ja niiden sisältöä. Hollister ei vastaa kyseisten verkkosivujen sisällöstä eikä niiden säännöistä, jotka koskevat muun muassa tietosuojaasi ja henkilökohtaisten tietojesi käyttöä, kun käyt kyseisillä verkkosivuilla. 

Jos siirryt Verkkosivuilla olevan linkin kautta kolmansien osapuolten verkkosivuille, lue niiden käyttöehdot ja tietosuojalausekkeet. Käyttöehtomme ja tietosuojalausekkeemme eivät koske kolmansien osapuolten verkkosivuja. 

Kun sivuillamme on linkkejä muihin verkkosivuihin, emme tue niitä emmekä takaa niiden verkkosisältöä tai kyseisten verkkosivujen myymiä ja toimittamia tuotteita ja palveluja.

Lähetykset

Sivuilla saattaa olla alueita, joiden kautta sinä ja muut käyttäjät voitte lähettää Verkkosivuille tietoja tai muuta aineistoa ("Lähetyksiä"). Lähettämällä tai siirtämällä Lähetyksiä meille tai Verkkosivujen alueelle myönnät meille ja edustajillemme maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, alilisensoitavan, tekijänpalkkioista vapautetun, pysyvän, peruuttamattoman oikeuden käyttää, jäljentää, alilisensoida, jakaa, käyttää uuden aineiston luomiseen, esittää ja tuoda Lähetyksiäsi missä tahansa nykyisessä tai myöhemmin kehitettävässä tietovälineessä mihin tahansa tarkoitukseen, kaupalliseen tai muuhun, ilman sinulle maksettavaa palkkiota.  

Meillä on siis automaattisesti oikeus käyttää Lähetyksiäsi, mukaan lukien Lähetyksen jäljentäminen, näyttäminen, julkaiseminen ja lähettäminen, missä tahansa, milloin tahansa, missä tietovälineessä tahansa ja mihin tarkoitukseen tahansa. 

Jos käytämme Lähetystäsi, sinulla ei missään olosuhteissa ole oikeutta maksuun. Mitään Lähetyksiä ei pidetä luottamuksellisina eikä yksinoikeudellisina. Olet vastuussa Lähetyksestäsi. Hollister ei vastaa sinun eikä kolmansien osapuolten Lähetyksistä.

Vastuuvapauslauseke

Pyrimme varmistamaan, että Verkkosivujemme sisältö on paikkansapitävää eikä sisällä virheellisiä ja vanhentuneita tietoja. Emme kuitenkaan vastaa sisällön paikkansapitävyydestä ja täydellisyydestä. Verkkosisältö toimitetaan ”sellaisenaan”.

Emme takaa, että Verkkosivut toimivat jatkuvasti ja ilman internetpalveluntarjoajan katkoksia tai virheitä.

Vastuunrajaus

Käytät Verkkosivuja omalla vastuullasi. Vastaat omasta Verkkosivujen ja sen sisällön käytöstäsi. 

Emme vastaa sinulle tai muulle (mukaan lukien liiketoimintasi) näiden Verkkosivujen käytöstä välillisesti tai välittömästi aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista, kuten tulojen, liiketoiminnan, tuottojen, mahdollisuuden, sopimusten, toteutuneiden tai odotettujen säästöjen, tietojen, maineen tai liikearvon menetyksestä, siitä riippumatta, miten ne aiheutuvat.

Suljemme pois kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut siitä, että näiltä Verkkosivuilta ladatut tai käytetyt materiaalit eivät aiheuta menetyksiä tai vahinkoa mille tahansa tiedoille tai omaisuudelle, esimerkiksi ohjelmille tai laitteille, kuten virusten aiheuttamat vahingot tai virusten lataaminen. Emme vastaa sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat sinulle, liiketoiminnallesi tai muulle näiden Verkkosivujen käyttösi seurauksena.

Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin ja Verkkosivujen käytöstä aiheutuviin ja käyttöön liittyviin sopimuksellisiin ja sopimukseen perustumattomiin riita-asioihin sovelletaan Illinoisin osavaltion lakeja, ja niitä mahdollisesti koskeva oikeudenkäynti voidaan käydä ainoastaan Illinoisin osavaltion toimivaltaisissa tuomioistuimissa.

Ota yhteyttä

Jos haluat esittää näitä Verkkosivuja koskevia kysymyksiä tai moitteita, ota yhteyttä

Nämä Käyttöehdot päivitettiin viimeksi 7. elokuuta 2015.

© 2020 Hollister Incorporated.

Hollisterin logo, Hollister, Adapt, Advance Plus, Advance Plus Pocket, AF300, AnchorFast, AnchorFast Guard, AnchorFast Guard Select, AnchorFast SlimFit, Apogee, Apogee Plus, Apogee IC, Apogee HG, CalciCare, CenterPointLock, CeraPlus, ComfortWear, Extended Wear, Everyday, Flextend, FlexWear, FormaFlex, Infyna, Infyna Chic, Infyna Plus, InView, Lock ’n Roll, m9, New Image, Onli, Pouchkins, Premier, QuietWear, Restore, Secure Start, SoftFlex, Suavita, VaPro, VaPro Plus, ja Vapro Plus Pocket ovat Hollister Incorporatedin tavaramerkkejä.
Conform 2, Instantcath, ja Moderma Flex ovat Hollister Incorporatedin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity tai joita käytetään Yhdysvaltojen ulkopuolella.
Dansac, Dansac Nova, Dansac NovaLife, Dansac Nodor S, ja EasiView ovat Dansac A/S:n tavaramerkkejä.
Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.