Ympäristövastuu

Vastuullinen toiminta ja maapallon luonnonvaroista huolehtiminen.

Sitoumuksemme

Lähesty-mistapamme

Miten pyrimme parantamaan kestävyyttä

Lisätietoja

Pienennämme ekologista jalanjälkeämme

Teemme enemmän vähemmillä resursseilla, jotta voimme suojella maapallon luonnonvaroja

Lisätietoja

Tuote- ja työturvallisuus

Tuotetehokkuuden, turvallisuuden ja ympäristövastuun tasapainottaminen

Lisätietoja

Kestävä ja vastuullinen kehitys

Kohti kestävämpiä rakennuksia

Lisätietoja

Mitä työntekijämme sanovat:

Uskomme, että yhteiskuntavastuu tarkoittaa muutakin kuin vain laadukkaiden tuotteiden valmistamiseen ja asiakkaiden palvelemiseen liittyvää vastuuta. Se tarkoittaa myös yhteisöjen hyväksi toimimista, työntekijöiden hyvää kohtelua, osallistamisen ja monimuotoisuuden vaalimista ja ympäristöstä huolehtimista. Siinä on kyse siitä, että haluamme kehittää terveellisempää maailmaa kaikille.

Jen, yrityksen maineenhallintapäällikkö
Libertyville, Illinois, Yhdysvallat