Minska vår miljöpåverkan

Att göra mer med mindre, så vi kan skydda jordens naturresurser


Att minimera vår miljöpåverkan

Vi inser att vi måste använda begränsade resurser för att kunna tillverka och leverera produkter till en global marknad. Vårt mål är att minska vattenförbrukningen och att använda oss av hållbar teknik och förnyelsebara resurser för att minimera vår miljöpåverkan.

  • Energi
  • Vatten
  • Avfall
  • Utsläpp