Inkludering och mångfald

Vi respekterar varje människas inneboende värdighet


På Hollister Incorporated lever arvet efter vår grundare John Dickinson Schneider vidare i vår kultur av respekt. Vi respekterar varje individs inneboende värdighet och erbjuder lika anställningsmöjligheter – oavsett befattningsnivå, ålder, ras, nationalitet, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, förmåga eller genetik.

Vår mångfald gör oss till ett starkare företag genom utbytet av olika perspektiv och livserfarenheter. Vi växer genom samarbete och bygger högpresterande team – oavsett om det gäller funktioner eller tidszoner – för att sammanföra olika medarbetare och ta fram de bästa lösningarna för de som använder våra produkter och tjänster.

Vi skapar en miljö där alla våra medarbetare, kunder, samhällspartners och leverantörer är inkluderade, behandlas med respekt och arbetar tillsammans för att uppfylla Hollisters Uppdrag.

Nedan följer några exempel på hur vi förverkligar våra mål för inkludering och mångfald.

Global inkludering och Mångfaldsstrategi

Vårt företag har upprättat en långsiktig plan för att säkerställa att vi fortsätter att öka mångfalden, skapar en inkluderande miljö och tar eget ansvar för resultaten.

Rekrytering

Vår anställningsprocess är inte bara fokuserad på att hitta de bästa personerna, men också på de som representerar mångfalden i vårt samhälle och bland våra kunder. När vi rekryterar nya medarbetare samarbetar vi med många olika grupper som representerar personer från olika delar av samhället, olika yrken och med olika bakgrund – inklusive yrkes- och veteranorganisationer.

Företagsledarskap

Vårt ledarteam är mångfaldigt och representerar hela spektrumet i vår affärsverksamhet.

Leverantörsrelationer

Hollisters program för mångfald bland leverantörer, som lanserades 2018, strävar efter att utveckla våra relationer med företag som ägs av veteraner, kvinnor och minoriteter. Vi anser att våra affärsrelationer ska återspegla mångfalden bland vår kundbas.


Diversity

Vår styrka ligger i vår förmåga att samla gemensamma krafter kring det höga målet att tjäna andra människor, och samtidigt befrämja, fira och använda mångfalden bland oss. V. George Maliekel
President och koncernchef, Hollister Incorporated

Sök lediga befattningar

Utforska alla befattningar som vi har tillgängliga runtom i världen.

Medarbetarnas berättelser

Ta reda på hur det är att vara en Hollister-medarbetare.

Kontakta oss

Följ Hollister Incorporated på sociala medier för att lära dig mer om oss.