Rick Testimonial

Rick

Avdelningen för innovationshantering

Det ställe där du påbörjar din karriär på Hollister är inte alltid det ställe du stannar på.


Sedan jag började arbeta på Hollister för mer än åtta år sedan har jag haft möjlighet att växa och utvecklas i min karriär på sätt som inte varit möjliga någon annanstans. 

Jag startade min karriär på FoU som ny produktutvecklingsingenjör. Efter några år bytte jag befattning till produktchef i organisationen för global marknadsföring och sedan till produktchef i USA. 

Att ha flexibiliteten och stödet från min FoU-chef för att kunna flytta från produktutveckling till marknadsföring var fantastiskt. Jag fick så mycket kunskap om verksamheten och våra produkter. Jag fick också bättre samspel med människor som använder våra produkter och såg med egna ögon att vi verkligen gör skillnad i deras liv. 

Jag återvände nyligen till FoU för att leda innovationsarbetet för våra nya produkter över hela världen.  Mina erfarenheter av våra kunder och de insikter jag fått hjälper mig att göra våra produkter ännu bättre.

Vi har en kultur av samarbete och stöd här på Hollister och det medför att man kan lära sig och växa utanför ens eget expertområde. Det faktum att våra produkter hjälper så många människor gör att arbetet känns väldigt givande.  

Vi gör livet mer givande och värdigt