Din karriär

Vi hjälper våra medarbetare att förkovra sig, växa och lyckas


Hollisters medarbetare ser sitt arbete som ett kall, inte bara ett vanligt jobb. Det är ett kall att uppfylla vårt företags Uppdrag, som är att göra livet rikare och värdigare för de människor som använder våra produkter och tjänster. Det är anledningen till att vi driver det här företaget.

I egenskap av ett mellanstort företag med en global affärsverksamhet erbjuder vi många olika slags karriärer – som alla skapar möjligheter att göra skillnad i människors liv. Dessa möjligheter ger också våra medarbetare spännande och mångskiftande erfarenheter som hjälper dem att bygga upp en robust kompetens och bana väg för en framgångsrik karriär.

Suzanne Suzanne

Vår samarbetsinriktade och stöttande kultur ger medarbetare många möjligheter att växa. Suzanne Erickson
Vice President, Human Resources
Hollister Incorporated

Hollister prioriterar medarbetares utveckling högt. Vi anser att det är ett åtagande som medarbetare, chefer och företagets ledning delar. Vi har många ut- och fortbildningsprogram som är inriktade på att bygga chefskompetens, planera utveckling och succession och fostra ledare.

Vi anser också att utveckling ska påbörjas så tidigt som möjligt. Därför erbjuder vi många olika program för lärande i arbete och praktikplatser för universitetsstudenter inom biomedicin, ingenjörsvetenskap, ekonomi, forskning och utveckling och marknadsföring. Vi befrämjar den rätta miljön för kontinuerlig kompetensutveckling och uppmuntrar kreativt tänkande och utveckling på alla nivåer i vår organisation.

Sonya Sonya

Jag hade sponsorer som hjälpte mig att utforska nya karriärsbanor inom Hollister. Resultatet är en givande karriär i en roll där jag kan hjälpa andra att hitta liknande möjligheter. Sonya
Human Resources Manager
Hollister Incorporated

Stephen Stephen

Hollister ger mig ständigt nya utmaningar och möjligheter att utveckla min karriär. Det är viktigt för mig, och jag har fått fantastiska möjligheter att utvecklas både personligt och professionellt. Stephen
Plant Operations Manager
Hollister Incorporated

Yoshinari Yoshinari

Hollister erbjuder fantastiska möjligheter, frihet och kreativitet. Vårt jobb går aldrig på rutin. Medarbetare här har chansen att samarbeta med många olika avdelningar och gå vidare till olika områden. Yoshinari
Senior Marketing Manager
Hollister Incorporated

Sök lediga befattningar

Utforska alla befattningar som vi har tillgängliga runtom i världen.

Medarbetarnas berättelser

Ta reda på hur det är att vara en Hollister-medarbetare.

Kontakta oss

Följ Hollister Incorporated på sociala medier för att lära dig mer om oss.