Hollister Incorporated, vi finns här för dig under COVID-19 pandemin

  • 20-03-2020
  • Corporate

 

Vi förstår att många befinner sig i en svår tid till följd av spridningen av COVID-19, och vi delar din oro kring den pågående situationen. Vi vill försäkra dig om att vi finns här för dig, och vill förmedla nedan viktig information till dig;

Produktförsörjning: För närvarande förutser vi inte någon begränsning att kunna leverera stomiprodukter eller katetrar.

Kundservice: Vår kundservice fortsätter att finnas tillgänglig för dig och hjälper dig kring frågor om våra produkter och dina behov.

Sedan bolagets start, har människan varit i centrum för allt vi gör. Vi fortsätter att hedra vår grundares arv genom vårt uppdrag, att göra livet mer givande och värdigt för dem som använder våra produkter och tjänster. Vårt uppdrag är viktigare än någonsin i en tid som nu.

”Vi gör snabba och avgörande åtgärder för att säkerställa att vi agerar omgående under denna globala pandemi” säger V. George Maliekel, VD och koncernchef på Hollister Incorporated. “Vi fortsätter att fokusera på att supporta våra kunder, skydda våra medarbetares hälsa och säkerhet, och hjälpa de lokala samhällen där vi bor och arbetar."

Vi fortsätter att bevaka COVID-19 situationen och kommer att informera kring ny utveckling vid behov.

Om du har några frågor eller bekymmer vänligen kontakta din lokala kundservice på 010 841 3040 eller info.fi@hollister.com