Din peristomala hud: Därför måste du hålla den frisk

Hudhälsa är mycket viktigt om du har stomi, eftersom huden runt din stomi kan påverka din livskvalitet. Lär dig mer om hur och varför.

Peristomal Skin - Here's Why You Need to Keep it Healthy

Lär dig mer om vikten av peristomal hudvård.

Om du nyligen har genomgått en stomioperation kanske du har hört talas om vikten av hudvård och hudhälsa. De är nämligen viktiga delar för att återfå och bibehålla en hälsosam livsstil efter en stomioperation.

Varför? För att hudens tillstånd runt din stomi antingen kan göra det lättare att ta hand om din stomi eller orsaka komplikationer som kan försämra din livskvalitet.

Vad står på spel
Hudområdet runt stomin kallas för peristomal hud. Detta lilla hudområde kan ha stor betydelse för din allmänna hälsa och komfort. Tyvärr drabbas de flesta personer med stomi någon gång i livet av peristomala hudproblem. Studier visar att upp till 75 procent av personer med stomi drabbas. Det finns många negativa effekter av peristomala hudproblem, till exempel:

  • Läckage
  • Smärta
  • Irritation, klåda och allmänt obehag
  • Obehaglig lukt
  • Ytterligare sjukvårdskostnader
  • Ytterligare tid för att ta itu med dessa problem och följder

 

Den goda nyheten är att det finns mycket du kan göra för att bibehålla en frisk peristomal hud genom att försöka undvika dessa problem.

Hur peristomal hud kan bli ohälsosam
Det är viktigt att förstå exakt hur din peristomala hud påverkar din stomi. Hudens tillstånd runt stomin har en direkt inverkan på hur väl din hudskyddsplatta fäster vid buken, vilket kan påverka din komfort, ditt självförtroende och mycket mer.

  • Hud som utsätts för läckage av stomivätska löper stor risk att drabbas av peristomala hudproblem.
  • Hudskyddsplattor som byts ut för ofta kan skada huden
  • Både läckage och frekventa byten av hudskyddsplattan minskar barriärens förmåga att fungera korrekt
  • När peristomala hudproblem uppstår fortsätter din hud att vara i riskzon för ytterligare skador, och en ond cirkel kan uppstå.

 

Därför är det viktigt med en hudskyddsplatta med korrekt passform som är utvecklad för att hjälpa till att skydda huden från att bli irriterad av stomiflödet. Rätt passform av hudskyddsplatta hjälper stomipåsen att hålla sig på plats.

Potentiella peristomala hudkomplikationer
Eftersom peristomala hudkomplikationer är så vanliga tror många att dessa problem bara är en normal del av livet med stomi. Det är inte sant, du ska inte behöva acceptera den smärta och de problem som hudproblemen kan medföra. 

Börja med att lära dig några viktiga rutinmässiga hudvårdsvanor. När du väljer hudskyddsplatta bör du också överväga produkter som innehåller ceramid, en naturlig komponent i människans hud som hjälper till att behåller en frisk peristomal hud.