Ekologisen jalanjälkemme pienentäminen

Teemme enemmän vähemmällä, jotta voimme suojella maapallon luonnonvaroja


Ympäristövaikutuksemme minimointi

Tiedostamme, että valmistaaksemme ja toimittaaksemme tuotteita globaaleille markkinoille meidän on käytettävä rajallisia luonnonvaroja. Tavoitteemme on vähentää jätettä sekä hyödyntää kestäviä teknologioita ja uusiutuvia energianlähteitä pienentääksemme ympäristöön kohdistuvaa vaikutustamme.

  • Energia
  • Vesi
  • Jäte
  • Päästöt