Kolme avannetyyppiä

On kolme erilaista avannetta.

The 3 Types of Ostomies

Ne ovat paksusuoli-, ohutsuoli- ja virtsa-avanne.

Avanteita tehdään monista eri syistä. Eri avanteilla on monia yhtäläisyyksiä, mutta myös tärkeitä eroja

Paksusuoliavanne

Kolostomia eli paksusuoliavanne on paksusuolesta vatsan läpi muodostettava aukko, jonka avulla uloste voi ohittaa paksusuolen sairaan tai vahingoittuneen osan. Avanteesta tulee ulos nestemäistä tai kiinteämpää ulostetta, kaasua ja hajua.

Lue myös seuraavat faktat:

  • Paksusuoliavanne voidaan tehdä lähes mihin tahansa kohtaan paksusuolessa.
  • Paksusuoliavanteen luontikohta riippuu siitä, missä kohtaa paksusuolta ongelma sijaitsee.
  • Paksusuoliavanne on väliaikainen tai pysyvä.

Ohutsuoliavanne

Ileostomia eli ohutsuoliavanne on ohutsuolesta vatsan läpi muodostettu aukko, jota tarvitaan, kun osa ohut- ja paksusuolesta on poistettu tai ohitettu. Avanteesta tulee leikkauksen jälkeen yleensä nestemäistä ulostetta. Ajan kuluessa ulosteesta tulee paksumpaa ja tahnamaisempaa.

Lue myös seuraavat faktat:

  • Ohutsuoliavanne tehdään yleensä oikealle alavatsaan.
  • Ruoansulatusentsyymit tekevät ulosteesta hyvin syövyttävää, minkä vuoksi avannetta ympäröivä iho on suojattava hyvin.
  • Ileostomia voi olla väliaikainen tai pysyvä.

Virtsa-avanne

Virtsa-avanne on kirurgisesti muodostettava aukko, jonka kautta virtsa pääsee poistumaan elimistöstä, kun virtsarakko on poistettu tai ohitettu. Virtsa-avanteesta tulee ulos virtsaa ja mahdollisesti hieman limaa.

Lue myös seuraavat faktat:

  • Virtsa-avanne tehdään yleensä oikealle alavatsaan.
  • Avanne, jossa käytetään ohutsuolta, on virtsa-avannetyypeistä yleisin. Sitä varten poistetaan lyhyt osa ohutsuolta (ileum), jota pitkin virtsa sitten ohjataan pois kehosta.
  • Virtsa-avanne voidaan tehdä myös paksusuolta hyödyntäen, joskin se on harvinaisempaa. Periaate on sama kuin edellä, mutta avannetta varten käytetään paksusuolta ohutsuolen sijaan.
  • Virtsa-avanne on yleensä pysyvä avanne.

Tärkeitä tietoja avannetyypistäsi

Terveydenhoidon ammattilaiset tarjoavat sinulle hoidon yhteydessä lisätietoa avanteestasi sekä tärkeitä tietoja ihonhoitoon, terveelliseen ruokavalioon, liikuntaan ja matkustamiseen liittyen.